OBORY, KTERÝMI SE
ZABÝVÁME


Jsou deratizace, dezinsekce a dezinfekce, zkráceně DDD. A zde bychom Vám je rádi představili.


DERATIZACE

K hubení (deratizaci) škůdců, což jsou myši, potkani, krysy, používáme nejmodernější a zároveň nejúčinnější hubící prostředky, které jsou osobám bez živnostenského listu pro vázanou živnost DDD neprodejné. Škůdce hubíme co nejšetrněji nejnovějšími metodami tak, abychom je nevystavovali zbytečnému stresu.

DEZINSEKCE

K vyhubení škodlivého a obtížného hmyzu (dezinsekci), kterými jsou štěnice, blechy, moli, švábi, mravenci, vosy, či sršni, využíváme jednu čtyř metod, nebo kombinaci metod – mechanická, biologická, fyzikální, nebo chemická cesta. Dezinsekce se provádí jako přijatelná regulace zejména za účelem ochrany lidí, protože hmyz a někteří členovci jsou významnými přenašeči nemocí a také způsobují škodu na potravinách a výrobcích.

DEZINFEKCE

Ničení mikroorganismů (dezinfekci) řešíme pomocí chemických metod. Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace, nebo zamezení výskytu infekcí (hotely, nemocnice, výroba potravin a léčiv). Dezinfekci lze také definovat jako „Čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci“.


Více o metodách zde

ŠKŮDCI