Druhy deratizace

a dezinsekce


DERATIZACE

Je profesionální likvidace hlodavců, kterými jsou potkani, myši, krysy. Nejčastěji se provádí mechanickými a chemickými prostředky. Hubení hlodavců se provádí zejména za účelem ochrany lidského zdraví a zabránění způsobení škod. Deratizace je součástí ochrany před škůdci, známé pod zkratkou DDD – deratizace, dezinfekce a dezinsekce, viz zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

NEJČASTĚJŠÍ NEŽÁDOUCÍ HLODAVCI JSOU: Myš domácí, Potkan, Krysa

Druhy deratizace dle použití techniky

MECHANICKÁ DERATIZACE

Při mechanické deratizaci dochází k použití pérových sklapovacích pastí. Do těchto pastí se vkládá trvanlivá návnada. Je nutné provádět jejich pravidelné kontroly v intervalu max. 24 hodin.

CHEMICKÁ DERATIZACE

Při mechanické deratizaci dochází k použití pérových sklapovacích pastí. Do těchto pastí se vkládá trvanlivá návnada. Je nutné provádět jejich pravidelné kontroly v intervalu max. 24 hodin.

Druhy deratizace dle činnosti zásahu

JEDNORÁZOVÁ DERATIZACE

Jednorázová ohnisková deratizace se provádí v místech, kde se hlodavci vyskytují nejvíce. Většinou se provádí pomocí chemických prostředků. Účinek se obvykle projeví během několika dní po aplikaci, ale je potřeba počítat s tím, že efekt může být jen krátkodobý, maximálně do další migrace/rozmnožení.

PRAVIDELNÁ PREVENTIVNÍ DERATIZACE

Pravidelná deratizace má za cíl zejména prevenci. Její účinky bývají dlouhodobé. Provádí se pro ochranu různých objektů v pravidelných intervalech – nejčastěji na jaře a na podzim. Nástrahy umísťujeme dle pravděpodobnosti možného výskytu. Zároveň zakreslíme daná místa do plánku. Je nutná pravidelná kontrola a výměna nástrah.

CELOPLOŠNÁ DERATIZACE

Celoplošná deratizace se provádí pro ochranu většího území, ve skladech, průmyslových objektech, sídlištích, kanalizacích apod. Nejvhodnější doba kdy ji provádět je jaro a podzim.


DEZINSEKCE


Je označení pro soubor metod a prostředků určených k hubení hmyzu a dalších členovců. Zaměřuje se především na hmyz žijící v blízkosti lidí, někdy se však provádí preventivně.

NEJČASTĚJŠÍ ŠKODLIVÝ A OBTÍŽNÝ HMYZ: 

Šváb obecný, Štěnice, Blecha, Mol šatní, Zavíječ moučný, Mravenec faraon, Rus domácí, Moucha domácí


Metody dezinsekce

Mechanická dezinsekce

Mechanická dezinsekce představuje použití hmyzích pastí, různých nástrah v podobě lepových pásů, feromonových lapačů, ale také například běžný, používání moskytiér a ochranných sítí v oknech či celkové dodržování hygieny.

Fyzikální dezinsekce

Při fyzikální dezinsekci se nejčastěji používá vysoká nebo nízká teplota, například horká pára, horká voda nebo mráz. Můžete se setkat také s použitím slunečního záření, ionizujícího záření, ultrazvukem nebo elektrickým proudem v podobě elektrických pastí.

Chemická dezinsekce

Nejpoužívanější způsob dezinsekce je chemickou cestou, kdy se používají chemické látky. Ty se dělí na atraktanty a repelenty. Atraktanty lákají hmyz, který je následně vyhuben jiným prostředkem. Repelenty mají zase za cíl hmyz odpudit. Dezinsekční přípravky, tzv. insekticidy, lze rozdělit podle mechanismu působení na přípravky dotykové, požerové a přípravky účinkující přes dýchací ústrojí hmyzu.


Druhy dezinsekce

Monitoring výskytu hmyzu a roztočů

Jednorázová dezinsekce

Pravidelná preventivní dezinsekce